SDSS04
   
Vážení zákazníci, pri zadávaní novej expedície resp. objednávky Vás prosíme o čo najväčší dôraz na správnosť zadania PSČ príjemcu vzhľadom k ulici a mestu doručenia.

Pri nesprávne zadanom PSČ môže dôjsť k nepresnému smerovaniu zásielky a k následným komplikáciám s jej doručením. Ďakujeme
eLogClient
 
Zákazník svojim prihlásením do zákazníckeho objednávkového programu prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými zasielateľskými a obchodnými podmienkami spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. zverejnenými na internetových stránkach spoločnosti Slovenský doručovací systém, s.r.o. www.sds.sk, a že tieto podmienky akceptuje.
  Log in